Asociația


Asociația „Pro Maramureș” este o organizație neguvernamentală, apolitică și non-profit care luptă pentru păstrarea identității culturale și creșterea gradului de responsabilitate civică a comunității locale. Asociația reunește membri și simpatizanți cu expertiză în domeniile creative: designeri, copywriteri, fotografi, specialiști în PR.

Aceste competențe sunt valorizate la nivelul organizației printr-un set de servicii și produse oferite fără scop comercial cu ocazia unor acțiuni și evenimente de interes public aflate în concordanță cu obiectivele din Statut și Actul Constitutiv:

  • servicii suport pentru programe educaționale
  • organizare de evenimente
  • servicii de PR

În perioada 2014-2016, implicarea membrilor Asociației Pro Maramureș în activități publice a continuat să reflecte opțiunea lor pentru activismul mai degrabă informal, asumat din momentul creării organizației.

Cel mai important succes din ultimii 3 ani constă în organizarea de către membrii Asociației Pro Maramureș a „Grupului de Inițiativă Locală Mara-Cosău”, la care au participat sute de cetățeni din zona Maramureșului Istoric într-o campanie de salvare a râurilor de munte cu ecouri la nivel național și internațional. Reacția civică s-a născut ca urmare a avizării de către autorități, fără o consultare publică prealabilă, a unei salbe de microhidrocentrale (MHC-uri) care ar fi provocat distrugeri ireversibile pe albiile râurile și afluenților din zona Mara-Cosău, recent declarată prima destinație ecoturistică din România.

Asocatia Pro Maramures - Proiect Facut in Maramures

Prin contribuția ad-hoc a voluntarilor, în cadrul campaniei s-au editat și distribuit afișe, fluturași, pliante, s-au înaintat memorii și petiții, s-au difuzat comunicate de presă. În plus, a avut loc o dezbatere publică în care localnicii au spus “Nu” categoric acestei investiții aprobate fără evaluarea impactului de mediu, social și ecoturistic. Campania anti-MHC din Maramureșul istoric, susținută și de WWF România, a fost printre puținele din țară care au condus la stoparea proiectelor.

Succesul „Grupului de Inițiativă Locală Mara-Cosău” a fost răsplătit cu un premiu național la Gala Participării Publice (Ediția a VI-a, București, 26 martie 2015).

Pentru realizarea obiectivelor sale, Asociația Pro Maramureș inițiază activități dintre cele mai diverse, în funcție de specificul fiecărui proiect: dezbateri publice, mitinguri, simpozioane, gale, expoziții, concerte, manifestări cultural-artistice, cursuri și programe specifice de consiliere, instruire și formare profesională continuă ș.a. De asemenea, editează și distribuie publicații, broșuri, cărți, albume și alte tipărituri sau mijloace de comunicare în format electronic.

În funcție de specificul fiecărui proiect derulat de Asociația Pro Maramureș, beneficiarii noștri sunt persoane fizice, companii private, alte ONG-uri, instituții publice.