Regulament


Art. 1 Părțile
Organizatorul:

Proiectul “Făcut în Maramureș” este inițiat și derulat de Asociația „Pro Maramureș”, strada Vasile Lucaciu nr. 10, cod 430341, Baia Mare, CUI 23877120, denumită în prezentul regulament “Pro Maramureș”, “Asociația” sau „Organizatorul”.

Asociația „Pro Maramureș” este o organizație neguvernamentală, apolitică și non-profit care luptă pentru păstrarea identității culturale și creșterea gradului de responsabilitate civică a comunității locale.

Cel mai important succes din ultima perioadă constă în organizarea de către membrii Asociației „Pro Maramureș” a „Grupului de Inițiativă Locală Mara-Cosău”, la care au participat sute de cetățeni din zona Maramureșului Istoric într-o campanie de salvare a râurilor de munte cu ecouri la nivel național și internațional. Reacția civică s-a născut ca urmare a avizării de către autorități, fără o consultare publică prealabilă, a unei salbe de microhidrocentrale (MHC-uri) care ar fi provocat distrugeri ireversibile pe albiile râurile și afluenților din zona Mara-Cosău, recent declarată prima destinație ecoturistică din România.

Prin contribuția voluntarilor, în cadrul campaniei s-au editat și distribuit afișe, fluturași, pliante, s-au înaintat memorii și petiții, s-au difuzat comunicate de presă. În plus, a avut loc o dezbatere publică în care localnicii au spus “Nu” categoric acestei investiții aprobate fără evaluarea impactului de mediu, social și ecoturistic. Campania anti-MHC din Maramureșul istoric, susținută și de WWF România, a fost printre puținele din țară care au condus la stoparea majorității proiectelor.

Succesul „Grupului de Inițiativă Locală Mara-Cosău” a fost răsplătit cu un premiu național la Gala Premiilor Participării Publice (Ediția a VI-a, București, 26 martie 2015).

De la înființare până în prezent, membrii Asociației „Pro Maramureș” au participat ca voluntari la organizarea mai multor evenimente culturale, ecologice și sportive.

Echipa proiectului “Făcut în Maramureș” reunește membri și simpatizanți ai Asociației cu experiență în domeniile creative: designeri, copywriteri, fotografi, specialiști în PR.

Beneficiarii direcți:
Participanții la proiectul “Făcut în Maramureș” sunt proprietari și creatori de branduri locale: designeri, proiectanți, specialiști în marketing și comunicare etc., numiți în continuare „Beneficiari direcți” sau, simplu, „Beneficiari”.

Părțile se angajează să respecte termenii și condițiile din prezentul Regulament, care va fi făcut public și pe site-ul proiectului accesibil la adresa www.FacutInMaramures.ro.

Art. 2 Despre proiect:
Proiectul “Făcut în Maramureş” constă în publicarea online și print a primei ediții a unui catalog al proprietarilor și creatorilor de branduri locale, care va fi lansat în cadrul unei întâlniri publice în data de 10 noiembrie 2016, când se va activa și hub-ul creativ, pe baza adeziunilor exprimate.

Pe parcursul colaborării, Beneficiarii vor avea ocazia să adere la hub-ul „Făcut în Maramureș”, inițiativă dedicată susținerii industriilor culturale și creative.

Prin expresia „brand local” Organizatorul înțelege orice produs, serviciu, eveniment care îndeplinește un set de criterii specifice brandingului și a fost creat integral sau s-a dezvoltat în Maramureș cu participarea unor creatori locali pornind de la nivel de concept, proiect, marcă, indiferent de aria de distribuție: locală, națională sau internațională.

Art. 3 Clauza financiară:
Toate serviciile furnizate de Organizator conform prezentului Regulament se asigură cu titlu gratuit.

Proiectul „Făcut în Maramureș”, elaborat de Asociația „Pro Maramureș”, face parte din ofertele culturale declarate câștigătoare în competiția națională CultIN 2016 organizată de Ministerul Culturii.

Cheltuielile eligibile ocazionate de implementare sunt decontate în proporție de 80% din fonduri publice de către Ministerul Culturii (34.365 lei), iar diferența de 20%, la care se adaugă cheltuielile neeligibile, vor fi acoperite prin eforturile membrilor sau din surse atrase de către Asociație.

Eventuala contribuție a Beneficiarilor la susținerea cauzelor Asociației este benevolă, nu se poate lega de prezentul proiect și nu va fi o condiție de selecție sau favorizare.

Art. 4 Obiective:
Proiectul se adresează proprietarilor și creatorilor de branduri locale, persoane fizice și juridice indiferent de forma de organizare, cu scopul promovării lor, implicit a produselor, serviciilor, evenimentelor, de la nivel meșteșugăresc până la cel industrial.

Sunt vizate în principal brandurile comerciale, nu cele generice și anonime cu care se identifică Maramureșul, pornind de la ideea că apariția unui brand comercial conține în sine un act creativ, cu autori identificabili, care merită să fie cunoscuți și promovați.

Așadar, spre deosebire de alte inițiative similare „Made in…”, proiectul „Făcut în Maramureș” nu

pune accentul pe servicii, produse, evenimente, ci pe oamenii care le-au gândit și lansat pe piață.

Art. 5 Selecția
Procesul de selecție se va derula în 3 pași:

5.1 Etapa inițială: identificarea candidaților și selecția directă
Reprezentanții Organizatorului vor întocmi o listă cu minimum 50 de candidați pe baza experienței personale și a acelor criterii ale brandingului relativ ușor de observat fără a fi necesare măsurători și cercetări complexe de piață, instrumente pe care prezentul proiect cultural nu le poate asigura.
Principalele chei de preselecție:
a) distinctivitatea verbală și vizuală
b) derularea în timp a unei politici coerente de comunicare
c) notorietatea
d) vechimea pe piață: minimum 1 an.

Cu excepția cifrelor aflate la dispoziție din surse publice, care țin de statistică și cronologie, cheile de selecție sunt asumate de membrii Asociației ca fiind limitate la o percepție subiectivă a brandurilor locale.
Fără a fi un criteriu eliminatoriu, se va aprecia existența mărcii înregistrate a serviciului, produsului, evenimentului.

Din cele 50 de branduri nominalizate, Organizatorul are dreptul să desemneze direct maximum 10, ale căror povești vor fi publicate pe website-ul proiectului și în catalogul tipărit.

Procesul intern de preselecție și selecție va avea loc în intervalul calendaristic 3 – 12 octombrie 2016.

Pentru a diminua gradul de subiectivitate, în paralel cu demersurile de selecție din interiorul Asociației, se va face o selecție externă. Vor fi invitate să participe cu liste de la 1 până la 50 de potențiale branduri candidate toate agențiile de creație sau alte entități, grupuri, persoane active la nivel local în domeniul brandingului sau conexe cunoscute de către Organizator ori identificabile prin documentare online în primele 10 pagini de rezultate ale principalelor motoare de căutare.

Trimiterea invitației împreună cu Regulamentul proiectului se va face la adresa de email din pagina de contact prezentă pe website-ul colaboratorilor, după solicitarea unui acord telefonic acolo unde este posibil, în perioada 7 – 10 octombrie 2015, cu termen de răspuns de 3 zile lucrătoare.

La fel ca Organizatorul, specialiștii consultați vor putea să desemneze direct maximum 10 branduri, ale căror povești vor fi publicate pe website-ul proiectului și în catalogul tipărit. Acestea vor fi alese după numărul de nominalizări din listele valide* primite de Organizator până la termenul de răspuns fixat prin prezentul Regulament și comunicat în invitație.

* Pentru a fi valide, listele trebuie să vină din partea unor persoane fizice sau juridice cu identitate asumată și să conțină acordul dat Organizatorului pentru a face publice opțiunile propuse în vederea asigurării transparenței procesului de selecție.

Din zona de atenție a acestui proiect de promovare a brandurilor locale sunt excluse:
numele unor societăți comerciale, indiferent de mărimea lor și numărul de angajați, dacă identitatea lor publică nu respectă principiile brandingului (de exemplu societăți comerciale cu capital local care își desfășoară activitatea în sistem lohn).
numele firmelor și serviciile, produsele, evenimentele cu statut de brand create în Maramureș pe baza unor concepte, proiecte, mărci din afara județului (de exemplu societăți comerciale cu capital străin care folosesc resursele locale în linii de asamblare sau producție de serie).

5.2 Consultarea publicului
Pe baza listei cu 50 de branduri elaborate de Asociație în prima etapă, la care se va adăuga o opțiune de vot deschis, reprezentanți Organizatorului vor întocmi un chestionar care va fi completat prin consultarea publică a cel puțin 100 de consumatori independenți.

Aceștia vor avea posibilitatea să aleagă câte o variantă din fiecare categorie a listei închise de tip grilă propuse de Organizator. Întrebarea va fi astfel formulată pentru a surprinde orientarea spre brandurile locale preferate din diverse domenii de activitate.

La finalul fiecărei categorii (domeniu de activitate) din chestionar, se va consemna și răspunsul la o întrebare deschisă de tipul: care este brandul dvs. preferat din acest domeniu dacă nu s-a regăsit în lista de mai sus?

Chestionarul se va aplica aleatoriu, în zone aglomerate din Baia Mare, de către membri ai Asociației și voluntari, în perioada 7-12 octombrie 2016.

Toți operatorii chestionarului vor da o declarație pe proprie răspundere că datele culese sunt reale.

Primele 10 branduri după numărul de opțiuni ale publicului exprimate atât prin alegerea din lista închisă, cât și prin răspunsurile la întrebarea deschisă, vor fi selectate pentru a completa catalogul online și cel tipărit realizate în cadrul proiectului.

În cazul în care există suprapuneri în urma celor trei etape de selecție (internă, externă și prin consultarea publicului), vor fi selectate în ordine următoarele branduri din liste.

5.3. Scrierea și publicarea poveștii din spatele brandului
În urma selecției din etapele descrise mai sus, reprezentanți ai Organizatorului cu experiență în jurnalism și/sau copywriting vor realiza interviuri cu creatorii brandurilor care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament.

Eventualul refuz de acceptare a Regulamentului va fi consemnat în scris de către Organizator, iar lista de 30 de branduri va fi completată pe criteriul proporționalității celor 3 metode de selecție (câte un brand suplimentar, pe rând, din partea fiecărei părți implicate în desemnare: Asociația, Agențiile/Alți specialiști și Publicul).

Persoanele intervievate își asumă răspunderea exclusivă pentru declarațiile făcute pe durata documentării și corectitudinea informațiilor furnizate.

Documentarea, redactarea și editarea textului și imaginilor se fac în baza drepturilor de autor, pe care beneficiarii direcți ai proiectului și orice terță parte au obligația să le respecte, inclusiv drepturile la percepție subiectivă și interpretare a datelor furnizate.

În mod expres, beneficiarii direcți declară că vor respecta libertatea editorială și se vor abține de la orice presiuni sau ingerințe asupra autorilor.

Odată semnat prezentul Regulament de către ambele părți, beneficiarul direct nu are dreptul să solicite retragerea de la publicare a materialului redactat.

În același timp, Organizatorul se angajează să realizeze demersurile descrise mai sus cu bună credință.

Înlocuirea unui brand cu altul prin procedura descrisă la începutul acestui capitol din Regulament poate avea loc și dacă pe parcursul documentării reprezentanții Organizatorului constată că subiectul este lipsit de interes pentru public din cauza opacității unor proprietari/creatori de branduri de a-și spune „povestea” deschis și direct (nu prin angajați/colaboratori ori departamente specializate), precum și în cazul unor declarații mincinoase, tentative de manipulare, presiuni comerciale. Eventualele incidente vor fi consemnate în scris de către Organizator.

Toate poveștile de succes selectate prin filtrele definite mai sus vor fi publicate în catalogul online al proiectului, care va fi disponibil la adresa www.FacutInMaramures.ro

Un beneficiu cel puțin la fel de important va fi includerea în ediția I a catalogului tipărit al creatorilor de branduri locale, cu un tiraj de 300 de exemplare.

În plus, reprezentanții brandurilor selectate vor fi invitați să participe la o întâlnire, unde vor avea ocazia să se cunoască și să adere la hub-ul creativ înființat la nivel local.

Conceptul, designul, tehnoredactarea și distribuirea catalogului se vor face în mod liber de către Organizator.

Catalogul va fi distribuit gratuit în puncte publice cu maximă vizibilitate (ex: centre comerciale, holuri de așteptare) și la principalii vectori de influență: mass-media, autorități, alte instituții locale și naționale ș.a.m.d.

Fiecare beneficiar direct al proiectului are dreptul să ridice pe bază de semnătură 1 exemplar gratuit al catalogului de la locul ce va fi convenit cu Organizatorul.

Art. 6 Delimitare
Proiectul „Făcut în Maramureș” reprezintă o inițiativă civică, născută din dorința membrilor Asociației „Pro Maramureș” de a contribui la dezvoltarea domeniilor creative locale și, mai larg, a comunității în care trăiesc.

Lista brandurilor selectate direct ori supuse votului nu este exhaustivă, ci mai degrabă un punct de plecare pentru edițiile viitoare, la care așteptăm o implicare cât mai mare a celor interesați.

De asemenea, Organizatorul nu are intenția de a propune vreo ierarhie, ci doar povești interesante având ca personaje oameni ambițioși, inspirați, creativi.

Art. 7 Durata și locul
Proiectul “Făcut în Maramureș” se desfășoară în perioada 3 octombrie – 15 noiembrie 2016, pe raza județului Maramureș.

Art. 8 Mediatizarea
Proiectul va fi mediatizat în scopul informării publicului și promovării prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ, iar în aceste condiţii beneficiarii direcți își exprimă acordul ca persoana lor (imaginea), numele, brandul şi materialele foto, audio şi video înregistrate pe durata proiectului să poată fi făcute publice inclusiv prin mass-media. Acest drept de utilizare se transmite Organizatorului fără niciun fel de plată sau altă obligaţie.

Art. 9 Litigii
Eventualele litigii apărute între Asociație, pe de o parte, şi oricare dintre beneficiarii proiectului se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţa competentă, în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare.

Art. 10 Date de contact
Beneficiarii cooptați în proiect sunt de acord ca datele lor de contact să fie folosite în viitor pentru a fi informați cu privire la noi evenimente organizate de „Pro Maramureș”. În același timp, ei au dreptul de a solicita oricând ștergerea acestor date.

Art. 11 Modificarea sau încetarea proiectului
Asociația are dreptul ca în cazul apariției unor situații de forță majoră sau neprevăzute să aducă

modificări la prezentul Regulament ori chiar să renunțe la implementarea proiectului, cu acordul finanțatorilor, fapt ce va fi adus la cunoştinţă publică prin intermediului site-ului www.FacutInMaramures.ro.

Semnatarul prezentului Regulament din partea Beneficiarului declară pe propria răspundere că este proprietar și/sau creator al brandului nominalizat mai jos, iar informațiile furnizate Organizatorului sunt adevărate.

Data întocmirii: 03.10.2016